Project  Maria  Major XX

 

  

 Maria Major XX 


    Aan de verbindingsroute tussen Utrecht Centraal en de Dom ligt - aan de Mariaplaats - een groen juweel, de Pandhof Sinte Marie. Naast de middeleeuwse tuin bij de kloostergang ligt een plein, waar ooit de bijbehorende Maria Major kerk stond.

    De vrijwilligers die de tuin onderhouden hebben het initiatief genomen het plein en vooral de toegangen grondig op te knappen en te vergroenen.


We zijn hard op weg naar een stroomversnelling! Helaas is onze laatste buurtbijeenkoomst reeds geruime tijd uitgesteld. Maar via deze website houden we U zo goed mogelijk op de hoogte!

Natuurlijk blijft ons eigen banknummer vorlopig openstaan voor nieuwe supporters:

NL73 RBRB 0783 0098 79 tnv Stichting Pandhof Sinte Marie

(niet te verwarren met de werkgroep die het onderhoud van de tuin doet, zie www.pandhofsintemarie.nl)


Het project Maria Major XX is een initiatief van 

Stichting Pandhof Sinte Marie.


Ons direct steunen? Met uw bank-app kunt u nu meteen 25 euro overmaken, scan de onderstaande QR-code met uw bank-app: