Project  Maria  Major XX

 

  

 Maria Major XXII


   We gaan aan de slag!

Maandag 31 januari gaat de schop de grond in. Na bijna drie jaar voorbereiding wordt de opknapbeurt van "ons"plein een feit. Hieronder even wat praktische informatie:


De werkzaamheden

Op 31 januari start aannemer Van der Steen met de werkzaamheden. Naast opruimen en graven, wordt de plaatsing van het hekwerk en waterwerk voorbereid. De te verplanten bomen gaan direct al naar hun nieuwe plek. De paden in de tuin worden opnieuw bestraat. Begin maart worden het nieuwe hekwerk en het waterwerk geplaatst. Daarna wordt er nieuwe bestrating aangebracht op het plein. Nadat het werk is afgerond zal de Stichting Pandhof Sinte Marie zelf de beplanting aanbrengen.


Overlast

De werkzaamheden van de aannemer vinden op werkdagen plaats tussen 7.00-16.00 uur. De aannemer gebruikt licht elektrisch materieel om eventueel overlast van geluid en trillingen zoveel mogelijk te voorkomen.


Bereikbaarheid

Pandhof Sinte Marie is tijdens de werkzaamheden afgesloten. Voetgangers kunnen dan niet over het plein lopen of er verblijven. In maart gaat de aannemer enkele dagen de stoep aan de buitenzijde van de hekken herstraten. Voetgangers worden dan tijdelijk via de overkant omgeleid.


Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mette Draisma van de gemeente Utrecht, via telefoonnummer 14 030 of mette.draisma@utrecht.nl.

Op deze website vindt U ook de nodige achtergrondinformatie

 


De financiering is dus rond. Maar metten krijgen we ook te maken met prijsstijgingen en andere onverwachte zaken. Gulle gevers blijven welkom! Wie het plan een warm hart toedraagt, bijdragen zijn welkom op:

NL73 RBRB 0783 0098 79 tnv Stichting Pandhof Sinte Marie

Ons direct steunen? Met uw bank-app kunt u nu meteen 25 euro overmaken, scan de onderstaande QR-code met uw bank-app (werkt helaas niet bij de RABO bank):
Het project Maria Major XX is een initiatief van

Stichting Pandhof Sinte Marie.

(niet te verwarren met de werkgroep die het onderhoud van de tuin doet, zie www.pandhofsintemarie.nl)