Project  Maria  Major XX

 


FinanciënTijdlijn en financiering

Eind 2019 was het schetsontwerp en de eerste financiële raming klaar. Op basis van dit ontwerp volgt een overlegronde met de gemeente Utrecht, de omwonenden en aangrenzende bedrijven en instellingen. Na de gemeentelijke toetsing wordt het ontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp: een gedetailleerd ontwerp dat wederom getoetst moet worden aan de gemeentelijke randvoorwaarden. Natuurlijk wordt ook die ontwerpstap besproken met zowel gemeente als belanghebbenden en gebruikers. Tot slot neemt de gemeente de realisatie van het ontwerp en het beheer op zich. De pandhoveniers (de werkgroep die op dit moment de tuin in de pandhof onderhoudt) zullen ook het groen op en aan het plein onderhouden.


De gemeente reserveert in de begroting een substantieel bedrag voor het plein. Er is veel geld nodig om onze ambities te realiseren omdat we met het ontwerp en de te gebruiken materialen kwaliteit willen leveren. Er is nog geen volledige dekking voor de kosten van dit plan.


Op dit moment worden bedrijven, fondsen en uiteraard onze directe ‘buren’ benaderd. We bespreken het schetsontwerp en vragen hen een bijdrage te leveren in de kosten.


De totale begroting van ons project komt uit op 5 a 6 ton. Niet niks, maar we zijn bezig met een bezuinigingsronde.


Niet te vergeten:

Ons Banknummer: NL73 RBRB 0783 0098 79

tnv Stichting Pandhof Sinte Marie te UtrechtHieronder een overzicht van wat wij inmiddels aan financiële steun toegezegd hebben gekregen:


  • Eén van onze burenbedrijven heeft ongeveer 200.000 euro toegezegd, tbv het hek- en/of waterwerk;
  • De crowdfundingsactie heeft bijna 8000 euro opgebracht
  • Sociëteit de Constructieven financiert minstens één entreesteen; twv 1100 euro
  • De RDO Balije van Utrecht steunt het project met 1000 euro;
  • Het K.F. Hein fonds financiert de muurschilderingen mee, met 30.000 euro;
  • De Rabobank steunt ons met 2500 euro
  • Het Elise Mathildefonds heeft 5000 euro toegezegd
  • De gemeente neemt "het grondwerk in ruime zin" op zich met 213.000 euro


Los van de uitvoeringskosten van ons project maakt de stichting natuurlijk kosten bij de ontwikkeling en voorbereiding, die worden grotendeels gedekt met bijdragen uit het initiatievenfonds van de gemeente Utrecht.

Volledigheidshalve zijn onze jaarverslagen als download beschikbaar: