Project  Maria  Major XX

 

  

 Maria Major XX 


    Aan de verbindingsroute tussen Utrecht Centraal en de Dom ligt - aan de Mariaplaats - een groen juweel, de Pandhof Sinte Marie. Naast de middeleeuwse tuin bij de kloostergang ligt een plein, waar ooit de bijbehorende Maria Major kerk stond.

    De vrijwilligers die de tuin onderhouden hebben het initiatief genomen het plein en vooral de toegangen grondig op te knappen en te vergroenen.
De financiering is letterlijk op een haar na rond. Maar om alle puntjes op de i te  kunnen zetten blijven wij zoeken naar gulle gevers! Wie het plan een warm hart toedraagt, bijdragen zijn welkom op:

NL73 RBRB 0783 0098 79 tnv Stichting Pandhof Sinte Marie


Ons direct steunen? Met uw bank-app kunt u nu meteen 25 euro overmaken, scan de onderstaande QR-code met uw bank-app:Het project Maria Major XX is een initiatief van

Stichting Pandhof Sinte Marie.

(niet te verwarren met de werkgroep die het onderhoud van de tuin doet, zie www.pandhofsintemarie.nl)