Project  Maria  Major XX

 


FinanciënTijdlijn en financiering

Eind 2019 waren het schetsontwerp en de eerste financiële raming klaar. Op basis van dit ontwerp volgt een overlegronde met de gemeente Utrecht, de omwonenden en aangrenzende bedrijven en instellingen. Na de gemeentelijke toetsing wordt het ontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp: een gedetailleerd ontwerp inclusief financiële raming, dat wederom getoetst moet worden aan de gemeentelijke randvoorwaarden. Dat is in juli 2021 klaar!

Tot slot neemt de gemeente de realisatie van het ontwerp en het beheer op zich. De pandhoveniers (de werkgroep die de tuin in de pandhof onderhoudt) zullen ook het groen op en aan het plein onderhouden.

In de zomer van 2021 werden de twee muurschilderingen gerealiseerd en in het najaar het verlichtingsplan.

Begin 2022 gaat de eerste schop in de grond en wordt het totale plan gerealiseerd.


De gemeente reserveert in de begroting een substantieel bedrag voor het plein. Er is veel geld nodig om onze ambities te realiseren omdat we met het ontwerp en de te gebruiken materialen kwaliteit willen leveren.

We hebben in de afgelopen tijd gestadig van een tiental fondsen en bedrijven bijdragen ontvangen zodat we de financiering nu rond hebben.

 

Erg belangrijk is onze eigen crowdfunding campagne in 2019, die uiteindelijk 9000 euro heeft opgeleverd, plus vele enthousiaste reacties op ons initiatief. Dat was een grote opsteker!


Daarom toch maar ons Banknummer:

NL73 RBRB 0783 0098 79

tnv Stichting Pandhof Sinte Marie te Utrecht


Los van de uitvoeringskosten van ons project maakt de stichting natuurlijk kosten bij de ontwikkeling en voorbereiding.
Dankzij het Initiatievenfonds van de gemeente Utrecht kunnen wij dit proces gaande houden en onze ontwerpster betalen.