Project  Maria  Major XX

 


Het Initiatief


   

De vrijwilligers van de Pandhof Sinte Marie, de tuin bij de kloostergang op de Mariaplaats, hebben het initiatief genomen het aangrenzende plein en de directe omgeving aan te pakken. Dit onderdeel is niet meegenomen bij de herinrichting van de Mariaplaats in 2015 en verdient een betere invulling.

Deze plek waar ooit de Maria Majorkerk (11e eeuw) stond, maar ook een Duitse bunker, kan veel groener en toegankelijker ingericht worden. Immers, de geschiedenis van deze plek, de rust en de Pandhoftuin waar met enthousiasme wordt gewerkt, zijn inspirerend en verbindend.


Najaar 2018 zijn de vrijwilligers met een proefproject bewonersparticipatie Mariaplaats gestart. Hun ideeën zijn uitgewerkt in een eerste ontwerp met een begroting. De gemeente Utrecht reageerde enthousiast en gaf een startsubsidie om de plannen verder uit te werken. Inmiddels is er – voor deze eerste ontwerpfase - een coördinator/landschapsontwerper aangetrokken.

Onze directe ‘buren’, de Oud-Katholieke kerk (OKK), Stichting Monumenten Bezit (SMB), Oude Roomsch-Katholieke Aalmoezenierskamer (ORKA), het Utrechts Conservatorium en het restaurant El Qatarijne steunen de plannen. Zij zijn zeer geïnteresseerd en willen betrokken blijven bij de uitwerking.


Het is een experiment: de gemeente laat de bewoners het voortouw nemen bij het ontwerp en de inrichting van dit stuk openbare ruimte. De afspraken en randvoorwaarden zijn neergelegd in een overeenkomst tussen de gemeente Utrecht en de Stichting Pandhof Sinte Marie. Op 27 augustus 2019 is de overeenkomst feestelijk ondertekend door de wethouder Anke Klein en de stichting. De stichting is opdrachtgever en ontwikkelt de plannen, uiteraard in overleg met de gemeente. Het betreft tenslotte een stuk openbare ruimte. De gemeente neemt - als het project slaagt - de realisatie en het latere beheer op zich.

Het is geen overheidsproject en de financiering zal dus uit andere bronnen moeten komen.


Stichting


In september 2019 is de Stichting Pandhof Sinte Marie opgericht, die als eerste taak heeft om de ideeën rond het Maria Majorplein om te zetten in daden.  

Het bestuur bestaat uit: 

Marieke Renou - voorzitter
Emma van den Dool - secretaris

Lies Muller - penningmeester 
Claudia Hoejenbos - bestuurslid

Zij wonen alle vier in de directe omgeving van de Mariaplaats.